jump to navigation

Portugal – Prominenten voor ‘Homohuwelijk’ February 18, 2006

Posted by igualdadenocasamento in Imprensa Estrangeira, Petição da ILGA, Portugal, Teresa & Helena.
trackback

Een petitie met de namen van zeker 5.000 prominenten waarin wordt opgeroepen het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht is aangeboden aan het Portugese parlement.

De petitie is getekend door bekende Portugezen, waaronder ook leden van de linkse partijen. Volgens de Portugese wet moet elke petitie die door meer dan 4.000 mensen ondertekend is, in behandeling genomen worden door een commisie van de Portugese Tweede Kamer. De commissie moet dan beslissen of de kwestie door het hele parlement besproken moet worden.

In de petitie wordt opgeroepen de huwelijkswetgeving te veranderen, zodat ook paren van gelijk geslacht kunnen trouwen. De ondertekenaars willen namelijk geen samenleving met ‘tweederangs burgers vanwege hun liefde’.

In 2001 hebben paren van gelijk geslacht in Portugal al een beetje gelijkberechtiging gekregen, vooral als het gaat om belastingvoordelen zoals die al golden voor heteroparen. Sindsdien is de roep om volledige gelijkberechtiging luider geworden. Vooral ook nadat vorig jaar in buurland Spanje het huwelijk voor paren van gelijk geslacht werd opengesteld.

Uit opiniepeilingen blijkt echter dat een meerderheid van de overwegend Rooms-Katholieke Portugese bevolking nog tegen de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht is.

Eerder deze maand heeft een lesbisch paar zich aangemeld bij de burgerlijke stand om te trouwen.

Helena Paixao en Teresa Pires deden dat onder het oog van televisiecamera’s, maar kregen nul op het rekest, want de Portugese wet stelt uitdrukkelijk dat een huwelijk enkel gesloten kan worden tussen een man en een vrouw.

De beide vrouwen hebben deze weigering aangegrepen om een juridische procedure te starten tegen de Portugese staat.

COC (Holanda)

Advertisements
%d bloggers like this: